Bel ons gratis :
0800 300 49

De wetgeving

Periodiek onderhoud van verwarmingsinstallaties en afvoerkanalen (schouwen) zijn een wettelijke verplichting zowel voor particulieren als voor bedrijven. De verplichting is van toepassing op de gebruiker van de toestellen. Bij huurwoningen valt de verplichting meestal ten laste van de huurder. In brandverzekeringscontracten wordt de clausule opgenomen dat de verzekerde instaat als goed huisvader.

Bij gebrek aan onderhoud volgens de wettelijke voorschriften zou de verzekeraar haar tussenkomst kunnen weigeren op grond van zware nalatigheid door de verzekerde.

Waneer laat je best jouw installatie controleren:

- stookolie jaarlijks
- gas elke twee jaar
- open haard elk seizoen
- hout eenmaal per jaar
- kolen minstens eenmaal per jaar

Tijdig onderhoud dien je niet enkel uit te voeren omdat het verplicht is, maar heeft vele voordelen:

- denk aan een mogelijke schouwbrand
- inefficiƫntie bij het stoken kosten veel geld
- denk groen en belast het milieu minder
- het vrijkomen van co gassen bij slecht werkende installaties

Perfect Cleaner

Over Perfect Cleaner
Wat doen we
De wetgeving
Contact
GETUIGENISSEN
Lid Bouwunie 100955293

Contact

provincie Antwerpen

0800 300 49
info@perfectcleaner.be